Затверджено рішенням обласної ради від 03 лютого 2009 року №1103-V - страница 22

^ Розділ 8. РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Нормативно-правове забезпечення:

- Конституція України;

- Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки» (зі змінами).


^ Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку у сфері діяльності:

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Пріоритетом мовної політики в державі є утвердження і розвиток української мови.

Зв'язок мови і мислення має завжди конкретно-історичний вияв для кожної нації. Тому державна мова має бути об’єктом державної підтримки. Однак, на Харківщині не забезпечується повною мірою належний розвиток державної мови в усіх сферах суспільного життя. Є наявна потреба в активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо. Вивчення ситуації свідчить, що існують проблеми недостатнього українськомовного словникового запасу у дітей, юнацтва і дорослих, видання україномовної літератури, поповнення фондів шкільних та публічних бібліотек, проведення театральних вистав та кіносеансів.

Для більш успішної реалізації основних вимог Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» слід докласти великих зусиль усім органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, оскільки від цього буде залежати розширення сфери функціонування державної мови, її провідна роль у суспільному середовищі регіону. Виконання Програми дозволить забезпечити умови для розширення сфери вживання державної мови, виховання любові та поваги до неї.


Пріоритетні цілі та завдання:Критерії ефективності:
№ з/п

Заходи Програми

^ Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього

Субвенція з державного бюджету

Обласний бюджет

^ Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Всього

 

2009-2013

0,0

809,0

101,5

0,0

910,5

1

3 метою поглиблення знань з української мови та її використання у процесі виконання посадових обов'язків відновити роботу курсів з української мови для:

- керівників закладів освіти;

- вчителів загальноосвітніх навчальних закладів;

- викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

- викладачів вищих навчальних закладів;

- працівників охорони здоров'я

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, апарат облдержадміністрації

2009

 

138,0

20,0

 

158,0

2010

 

167,5

20,5

 

188,0

2011

 

168,0

20,0

 

188,0

2012

 

167,5

20,5

 

188,0

2013

 

168,0

20,5

 

188,5

 

Всього

 

2009-2013

0,0

500,88

0,0

0,0

500,88

2

Забезпечити дошкільні навчальні заклади та бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів аудіо- і відео матеріалами та книгами, що відображають національні традиції України (рішення обласної ради від 26 листопада 2009 року № 1481-У)

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

100,88

 

 

100,88

2010

 

100,0

 

 

100,0

2011

 

100,0

 

 

100,0

2012

 

100,0

 

 

100,0

2013

 

100,0

 

 

100,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

0,0

0,0

21,1

21,1

3

Підготувати і забезпечити видання науково-довідникової та навчально-методичної літератури українською мовою

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

 

 

4,3

4,3

2010

 

 

 

4,2

4,2

2011

 

 

 

4,2

4,2

2012

 

 

 

4,2

4,2

2013

 

 

 

4,2

4,2

 

Всього

 

2009-2013

0,0

45,0

0,0

100,0

145,0

4

Розробити і забезпечити випуск комп'ютерних програм з української мови для загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

5,0

 

20,0

25,0

2010

 

10,0

 

20,0

30,0

2011

 

10,0

 

20,0

30,0

2012

 

10,0

 

20,0

30,0

2013

 

10,0

 

20,0

30,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

5,0

2,5

5,0

12,5

5

Організовувати та проводити виставки-ярмарки педагогічних ідей, де представляються експонати педагогів, викладачів, наукових працівників і навчальних закладів

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»


2009

 

1,0

0,5

1,0

2,5

2010

 

1,0

0,5

1,0

2,5

2011

 

1,0

0,5

1,0

2,5

2012

 

1,0

0,5

1,0

2,5

2013

 

1,0

0,5

1,0

2,5

 

Всього

 

2009-2013

0,0

0,0

0,0

75,0

75,0

6

Продовжити видання журналів: "Інформаційно-методичний вісник", "Джерело педагогічної майстерності"

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

 

 

15,0

15,0

2010

 

 

 

15,0

15,0

2011

 

 

 

15,0

15,0

2012

 

 

 

15,0

15,0

2013

 

 

 

15,0

15,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

135,0

0,0

0,0

135,0

7

Проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем викладання української мови та літератури, присвячених ювілейним датам від дня народження видатних українських письменників

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

15,0

 

 

15,0

2010

 

30,0

 

 

30,0

2011

 

30,0

 

 

30,0

2012

 

30,0

 

 

30,0

2013

 

30,0

 

 

30,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

391,12

0,0

0,0

391,12

8

Проводити в області:
Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика; (рішення обласної ради від 26 листопада 2009 року № 1481-У)

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

2009

 

1,12

 

 

1,12

2010

 

25,0

 

 

25,0

2011

 

25,0

 

 

25,0

2012

 

25,0

 

 

25,0

2013

 

25,0

 

 

25,0

Всеукраїнський конкурс: "Я вірю в майбутнє твоє, Україно!";

2009

 

15,0

 

 

15,0

2010

 

20,0

 

 

20,0

2011

 

20,0

 

 

20,0

2012

 

20,0

 

 

20,0

2013

 

20,0

 

 

20,0

Всеукраїнський конкурс "Об'єднаймося ж, брати мої!"

2009

 

15,0

 

 

15,0

2010

 

20,0

 

 

20,0

2011

 

20,0

 

 

20,0

2012

 

20,0

 

 

20,0

2013

 

20,0

 

 

20,0

Обласний конкурс-фестиваль сімей - знавців української мови «Мама, тато і я – українська сім’я»

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з Харківським центром естетичного виховання «Будинок вчителя» Харківської обласної ради»

2009

 

 0,0

 

 

0,0

2010

 

50,0

 

 

50,0

2011

 

0,0 

 

 

0,0

2012

 

50,0

 

 

50,0

2013

 

 0,0

 

 

0,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

9

Проведення днів українського кіно

Управління культури і туризму облдержадміністрації

2009

 

20,0

 

 

20,0

2010

 

20,0

 

 

20,0

2011

 

20,0

 

 

20,0

2012

 

20,0

 

 

20,0

2013

 

20,0

 

 

20,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

10

Відновлення на радіо і телебаченні передачі з питань культури української мови

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2009

 

1,0

 

 

1,0

2010

 

1,0

 

 

1,0

2011

 

1,0

 

 

1,0

2012

 

1,0

 

 

1,0

2013

 

1,0

 

 

1,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

170,0

0,0

0,0

170,0

11

Проведення постійно діючих курсів “Культура мовлення державних службовців”

Апарат облдержадміністрації

2009

 

 0,0

 

 

0,0

2010

 

50,0

 

 

50,0

2011

 

40,0

 

 

40,0

2012

 

40,0

 

 

40,0

2013

 

40,0

 

 

40,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

12

Підготовка та видання методичного посібника “Діловодство в місцевих органах влади”

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2009

 

 

 

 

0,0

2010

 

30,0

 

 

30,0

2011

 

 

 

 

0,0

2012

 

 

 

 

0,0

2013

 

 

 

 

0,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

220,0

0,0

0,0

220,0

13

Придбання української мовознавчої літератури для закладів охорони здоров'я

Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації

2009

 

 

 

 

0,0

2010

 

70,0

 

 

70,0

2011

 

70,0

 

 

70,0

2012

 

40,0

 

 

40,0

2013

 

40,0

 

 

40,0

 

Всього

 

2009-2013

0,0

80,0

0,0

0,0

80,0

14

Організація постійних курсів українськомовного спілкування для емігрантів

Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації

2009

 

 

 

 

0,0

2010

 

20,0

 

 

20,0

2011

 

20,0

 

 

20,0

2012

 

20,0

 

 

20,0

2013

 

20,0

 

 

20,0

 

 

Всього:

2009

0,0

312,0

20,5

40,3

372,8

Всього:

2010

0,0

614,5

21,0

40,2

675,7

Всього:

2011

0,0

525,0

20,5

40,2

585,7

Всього:

2012

0,0

544,5

21,0

40,2

605,7

Всього:

2013

0,0

495,0

21,0

40,2

556,2

 

 

^ Всього по роках:

2009-2013

0,0

2491,0

104,0

201,1

2796,1
9258073846225261.html
9258164992411593.html
9258232903006355.html
9258404698678678.html
9258508000920979.html