Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р - страница 12


   1. Відповідно до пункту 1.7.32 ПВЕ для захисту людей від ураження електричним струмом слід виконувати такі заходи:

Згідно з пунктом 1.6.2. ГОСТ 23274 зануленню підлягають всі металеві неструмовідні частини електрообладнання і електричної мережі створенням безперервного електричного зв'язку з нульовою шиною ввідного пристрою.

Нульова шина ввідного пристрою має бути з'єднана з глухозаземленою нейтраллю джерела живлення.

Металевий зв'язок з нульовою шиною повинні мати також несучі металоконструкції, металева обшивка будівлі і металеві трубопроводи всіх призначень.

   1. Згідно з вимогою пункту 1.6.4 ГОСТ 23274 мобільні будівлі з металевою обшивкою або з використанням металевих підтримувальних конструкцій мають бути укомплектовані стрижнем діаметром від 20 до 40 мм, довжиною 1,2 м з привареним до верхнього кінця сталевим гнучким оцинкованим тросом діаметром не менше 6 мм і довжиною 10 м.

Вільний кінець сталевого троса повинен закінчуватися наконечником для під'єднання до затискача нульового проводу ввідної коробки затискачів (ввідного пристрою).

За відсутності в комплекті інвентарного заземлювача він має бути виготовлений власними силами.

   1. Для підвищення рівня електробезпеки зазначеним інвентарним заземлювачем виконується вирівнювання потенціалів, для чого він має бути заглибленим у грунт біля входу в будівлю (вагончик) на глибину до верхнього кінця заземлювача не менше 0,7 м, а гнучкий сталевий трос заземлювача має бути надійно приєднаний до затискача нульового проводу у ввідній коробці затискачів або нульової шини ввідного пристрою.

Опір заземлювача не нормується.

   1. Під час тривалої експлуатації побутових містечок замість використання інвентарних заземлювачів допускається виконувати магістральну мережу заземлення з підключенням її до захисного (вторинного) заземлення ввідно-розподільчого пристрою.

   2. Магістральна мережа заземлення може бути виконана смуговою сталлю поперечним перерізом не менше 48 квад.мм або зі сталі круглої діаметром не менше 10 мм (таблиця 1.7.1. ПВЕ).

   3. Підключення будівлі (вагончика) до магістралі заземлення має бути виконане окремим відгалуженням що є гнучким провідником діаметром не менше 10 мм з наконечником.

   4. З'єднання магістралі заземлення з відгалуженнями повинно забезпечувати надійний контакт і виконуватися зварюванням з довжиною зварного шову не менше шести діаметрів або подвійної ширини зварюваних деталей.

   5. Підключення відгалуження від магістралі заземлення до нульової шини (проводу) вагончика повинно виконуватися надійним болтовим з'єднанням (двома гайками).

   6. Прокладання магістралі заземлення в землі повинно виконуватися на глибині від 0,5 до 0,7 м, а відгалуження до вагончика - на глибині не менше 0,3 м.

   7. Магістраль заземлення прокладається на відстані 0,8-1,0 м від входу у вагончик.

   8. Металеві східці підйому в будівлю (вагончик) мають бути обладнані відкидною ізолювальною площадкою (підставкою), металеві поручні мають бути поміщені в гумовий шланг або обрамовані ізолювальними (дерев'яними) планками і пофарбовані.

   9. Перед введенням мобільних будівель та споруд в експлуатацію (вперше та після передислокації), а також після проведення ремонтних робіт, електроустановки вище вказаних споруд повинні проходити технічне опосвідчення і випробування в обсязі, що передбачається главою 1.8 ПВЕ та главою Е2.13 ПТЕ електроустановок споживачів.
 1. Опосвідчення стану безпеки електроустановок
  1. Регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів виконується підприємством (власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.

Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один раз на три роки, після первинного опосвідчення, яке провадиться протягом року після затвердження цих Правил.

Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві.

  1. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (додаток 8), оформлюється комісією підприємства (організації) у складі:

Акт затверджується керівником підприємства (організації), власником.

В разі відсутності на підприємстві (організації), у власника кваліфікованих спеціалістів, вищевказані регламентні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств (організацій).

  1. Опосвідченням передбачається:

  1. Акти опосвідчення стану безпеки електроустановок реєструються та зберігаються на підприємстві (організації), у власника.

Копії актів, по закінченні звітного періоду, направляються в територіальні органи Держнаглядохоронпраці, Держенергоспоживнагляду та в відділи охорони праці Держадміністрацій.

  1. Позачергове опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів повинне бути вмотивованим і проводитися за вимогами та участю наглядових органів Держнаглядохоронпраці у випадку істотного зростання електротравматизму, наявності категорійних аварій та в інших обгрунтованих випадках.

  2. Опосвідчення стану безпеки тих електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс, провадиться експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці або іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання таких робіт. За необхідності до вказаних робіт залучаються представники заводів-виробників електроустаткування, представники експлуатаційних організацій.
  1. Під час проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів необхідно перевірити:

   1. Критерії перевірки стану безпеки по видах електроустановок

Повітряні лінії електропередавання: наявність відповідних оперативних написів, відповідність габаритів Правилам, стан проводів, опор, ізоляторів, заземлення, стан виводів, кабельних воронок, спусків заземлення, плакатів безпеки.

Кабельні лінії: стан кабельних каналів, конструкцій, оболонок, вводів в будівлю, переходів, розпізнавальних знаків; перетинів з комунікаціями, спорудами; наявність маркування; захист від механічних пошкоджень, корозії; заземлення оболонок, броні, контроль температури нагрівання, кінцеві заробки і з'єднувальні муфти.

Трансформатори: наявність оперативних написів, стан пристроїв рівня і температури мастила, заземлення, ізоляторів, ошинування, кабелів; наявність і стан засобів пожежогасіння, стан систем охолодження, терміни виконання регламентних робіт.

Підстанції, розподільчі пристрої: наявність оперативних написів, стан масляних, повітряних вимикачів, роз'єднувачів, блокувань, заземлень; наявність мастила в маслонаповнювальних апаратах; стан збірних шин і їхньої ізоляції, кабелів, проводів, електровимірювальних приладів.

Релейний захист: стан пристроїв захисту ліній, що відходять, трансформаторів, потужних електродвигунів; види захисту, відповідність установок до проекту; наявність АПВ, АВР, АЧР, періодична перевірка і контроль справності пристроїв РЗА, наявність інструкцій щодо обслуговування.

Електродвигуни: стан вводів, ошиновки, заземлення, відповідність захисту, наявність оперативних написів.

Комплектувальні пристрої: стан ізоляторів, корпусів конденсаторів, заземлення, огороджень, захисні і протипожежні засоби, наявність і стан блокувань, наявність однолінійної схеми установки, експлуатаційного журналу.

Внутрішньоцехові установки: стан безпеки, відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ, дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування. Правильність виконання заземлення (занулення) струмоприймачів, апаратури, наявність плакатів безпеки, наявність оперативних написів і написів за функціональним призначенням на збірках, наявність і справність запірних пристроїв та огороджень. Відповідність переносних електросвітильників, електроінструменту, трансформаторів безпеки і зварювальних трансформаторів вимогам ПТЕ і ПБ.

   1. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки

Утримання правил приймання електрообладнання після ремонту: ведення записів про результати ремонту електрообладнання в формулярах, ремонтному журналі, паспорті електроустановки, наявність необхідних протоколів і актів.

Наявність оперативної документації і стан оперативної роботи.

Стан охорони праці на робочих місцях.

Організація перевірки знань ПТЕ, ПБ експлуатації електроустановок споживачів.

Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії, оформлення результатів перевірки знань.

Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму.

Організація проведення робіт в електроустановках, допуск до роботи.

Укомплектованість електроустановок захисними і протипожежними засобами. Дотримання термінів випробування захисних засобів і правил користування ними. Наявність плакатів з безпеки.

Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту.

Заземлювальні пристрої, їх стан і періодичність випробування.

Наявність відповідних приміщень для чергового персоналу, забезпечення санітарно-гігієнічних умов згідно з нормативними вимогами, забезпеченість засобами подання першої медичної допомоги і телефонним зв'язком.

Облік і аналіз нещасних випадків, що сталися внаслідок ураження електричним струмом.

   1. Наявність та стан документації

Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідність.

Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв'язку.

Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих Правил.

Список електротехнічних працівників.

Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.

Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.

Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за розпорядженням.

Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.

Однолінійна схема електроустановок.

Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Журнал інструктажів.

Журнал обліку електроінструменту.

План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.

План протиаварійних тренувань.

Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.

Оперативний журнал.

Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.

Журнал обліку захисних засобів.

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів.

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній.

Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв.

Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів.

Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.

Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць встановлення з'єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.


Додаток 1

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок

споживачів


Мінімальний стаж роботи в електроустановках, достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою для одержання групи (місяців)

II

III

IV

V

1. Електротехнологічні працівники

2

-

-

-

2. Електротехнічні працівники. Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:

2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою

не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти:

3.1. Університетів, коледжів

1

3

-

-

3.2. Профтехучилищ

1

6

-

-

Примітки:

1 - для одержання III-V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник;

2 - присвоєння III-V груп електротехнологам проводиться в виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці;

3 - стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.


Додаток 2

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок

споживачів


Форма посвідчення про перевірку знань


Лицьова сторона обкладинки

(Державний герб України)


П о с в і д ч е н н я


Сторінки блоку посвідчення:

Стор.2

Міністерство ____________________________________________________

Організація, підприємство _______________________________________

Посвідчення № ______________________

Видане (кому) ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові отримувача посвідчення)

Посада (спеціальність) __________________________________________

Допущений до роботи в електроустановках напругою ________________

Цеху, відділу ___________________________________________________

В якості ________________________________________________________

Дата видачі ________________________________


Голова комісії ______________________________ _____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.


Стор.3


Результати перевірки знань з охорони праці (Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки

Причина перевірки

Група з електробезпеки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії
Стор.4


Результати перевірки знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції)

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії


Стор.5


Результати перевірки знань правил пожежної безпеки

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії


Стор.6-7


Результати перевірки знань правил ДНАОП під час виконання спеціальних робіт

Дата перевірки

Назва Правил

Рішення комісії (знає, не знає)

Підпис голови комісії

Стор.8

Результати медичного огляду

Дата

Висновок лікаря

Підпис відповідальної особи
Зворотна сторона обкладинки


Пам'ятка


Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати це посвідчення з собою.

За відсутності цього посвідчення або його наявності з простроченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається.

В разі порушення нормативних актів з охорони праці посвідчення може бути вилучене.


Додаток 3

до пункту 2.1.4

Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів


Форма журналу перевірки знань (форма і зразок заповнення)


__________________________________________________________________

(міністерство, відомство)


Журнал протоколів перевірки знань __________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)


Розпочато "___" _________________ р.


Закінчено "___" _________________ р.


№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові; обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальності)

Дата попередньої перевірки, група з електробезпеки

Дата і причина перевірки, група з електробезпеки

Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт)

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис особи, що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Коваль Петро Іванович, електро- монтер з 12.05.90

05.02.95 IV група до 1000 В

05.02.96 Чергова IV група до 1000 В

Законодавство про охорону праці Правила пожежної безпеки Правила технічної експлуатації

Знає Знає Знає

05.02.97Голова комісії ____________ ____________________________

(підпис) (посада; прізвище, ініціали)

Члени комісії: ____________ ____________________________

(підпис) (посада; прізвище, ініціали)

____________ ____________________________

(підпис) (посада; прізвище, ініціали)


Додаток 4

до пункту 3.2.2

Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів


Форма наряду-допуску 1


Підприємство ________________________________________________

Підрозділ ___________________________________________________


Наряд-допуск 2 № ______________________________________

(для робіт в електроустановках)


Керівнику робіт (наглядачеві) ______________________________

(посада; прізвище, ініціали; __________________________________________________________________

група з ел. безпеки*)

допускачеві ______________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

з членами бригади ________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з __________________________________________________________________

ел. безпеки*) __________________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

доручається ______________________________________________________

Роботу розпочати: дата ___________________ час _____________

Роботу закінчити: дата ____________________ час _____________


Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць (перелічити всі робочі місця)

Назва електроустановок, в яких потрібнопровести вимкнення та встановити заземлення

Що має бути вимкнено і де заземлено

1

2

Окремі вказівки _______________________________________________

Наряд видав: дата __________________________ час ________________

Підпис ____________________ __________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

Наряд продовжив до: дата ________________ час ___________________

Підпис ________________ ______________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

_________________

дата М.П.


_______________

*Група з електробезпеки вказується прописом.


Таблиця 2. Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав (посада, прізвище або підпис) (перелічити всі робочі місяця)

Дата, час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

1

2

3


Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ______________

Допускач ________________________________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

Керівник робіт (наглядач) _______________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)


Таблиця 3. Інструктаж членів бригади (цільовий) під час первинного допуску


Члени бригади (прізвища, ініціали)

Підписи осіб, які пройшли інструктаж

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підписи осіб, які пройшли інструктаж

1

2

3

4


Підписи осіб, які провели інструктаж:

Допускач _________________

Керівник робіт (наглядач) _________________


Таблиця 4. Щоденний допуск до роботи та її закінчення


Бригада проінструктована

Робота закінчена, бригада виведена і допущена на робоче місце

Назва робочого місця

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підпис керівника робіт (наглядача)

Допускача

Керівника (наглядача)

1

2

3

4

5

6


Таблиця 5. Зміни в складі бригади

Працівник, введений до складу бригади (прізвище, ініціали, група (прописом))

Працівник, виведений зі складу бригади (прізвище, ініціали, група (прописом))

Дата, час

Дозволив (підпис)

1

2

3

4


Роботу повністю закінчено, бригаду виведено; заземлення, встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) ___________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

(прізвище)


Дата _____________________________ час __________________________


Керівник робіт (наглядач) _______________________________________

(підпис)


Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках


 1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими. Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та виправлення тексту.

 2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється керівництвом підприємства.

 3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.

 4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.

 5. Диспетчерські назви електрообладнання допускається записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад: МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор 21 Т).

 6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати "Див. додатковий бланк".

 7. В рядку "Підрозділ" вказується структурний підрозділ підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого мають провадитись роботи.

 8. В рядку "допускачеві" вказується посада, прізвище, ініціали, група з електробезпеки допускача зі складу оперативників, або керівника робіт зі складу оперативно-ремонтників, котрий суміщує обов'язки допускача.

 9. В рядках "з членами бригади" зазначаються посади, прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.

Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або самохідного крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В. гр.II, водій телескопічної вишки ТВ-26; Крилов А.С. гр.II, кранівник крана АК-51.

 1. В рядках "доручається" вказується:

  9088455154663462.html
  9088568638143488.html
  9088713854824838.html
  9088771639834155.html
  9089019152520720.html