Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень підприємств тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва

Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень підприємств тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва

Узгоджено Міністерством охорони здоров'я України 23.09.93. № 5.05.07-737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітленність

лк (штучне освітлення)

 

Найменування приміщень, виробництв

 

Найменування професій

 

Характеристика зорової роботи

 

разряд зорової

роботи

 

підрозряд зорової роботи

 

При комбіно­ваному освіт-ленні

при газороз­рядних лампах

при ламтах розжарю-вання

 

При загаль­ному

ОСВіт-

ленні

при газороз­рядних лампах

при лампах зозжарю-вання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Продовження додатка З

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

1 . Основне

 

виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад тютюнової сировини

 

Приймальник-здавальник харчової продукції

 

Малої точності

 

V

 

в

 

 

 

150/100

 

 

 

Сортувальник тютюну

 

Високої точності

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Сортувальник тютюну у фермента­ційному виробництві

 

Теж

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Транспортувальник Підсобний робітник

 

Груба (дуже малої точності) Теж

 

VI VI

 

_

 

_

 

150/75 150/75

 

Тютюновий цех

 

Приймальник-здавальник харчової продукції

 

Малої точності

 

V

 

в

 

 

 

150/100

 

 

 

Купажувальник по тютюну Ароматизувальнис Сортувальник тютюну Машиніст тютюно-різальних машин Сушильник тютюну Заточувальник Машиніст-регулювальник , Чистильник устаткування Сортувальник тютюну Підсобний робітник Транспортувальник

 

Середньої точності Малої точності Високої точності Малої точності Теж Високої точності Середньої точності Малої точності Зисокої точності "руба (дуже малої точності Груба (дуже малої точності)

 

IV V III V V III IV V III • VI VI

 

в в в в в в в в в

 

400 750/600

750/600 400

750/600

 

200/150 150/100 300/200 150/100 150/100 300/200 200/150 150/100 300/200 150/75 150/75

 

Цигарковий цех

 

Машиніст потоково-механізованих цигарко-сітаретних ліній і машин

 

Малої точності

 

V

 

в

 

__

 

150/100

 

 

 

Маштіст-регуловальніж Чистильник устаткування Клеїльник паперу.картону і виробів з них

 

Середньої точності Малої точності

Середньої точності

 

IV V

IV

 

в в

в

 

400 400

 

200/150 150/100

200/150

 

 

 

Штемпельник етикеток

 

Теж

 

IV

 

в

 

400

 

200/150

 

 

 

Транспортувальник

 

Груба (дуже малої точності)

 

VI

 

"

 

_

 

150/75

 

Продовження додатка З

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Сигаретний цех

 

Клеєвар Сортувальник тютюну Машиніст потоковомеханізованих цигарко-сигаретних ліній і машин Машинііст-регулювальник Чистильник устаткування Клеїльник паперу, картону і виробів з них Штемпельник етикеток Приймальник-здавальник харчової продукції Клеєвар Сортувальник тютюну Машиніст лінії переробки браку

 

Малої точності Високої точності

Малої точності Середньої точності Малої точності

Середньої точності Теж

Малої точності Теж Високої точності Малої точності

 

V III

V IV V

IV IV

V V III V

 

в в

в в в

в в

в в в в

 

750/600 400

400 400

750/600

 

150/100 300/200

150/100 200/150 150/100

200/150 200/150

150/100 150/100 300/200 150/100

 

Відділення сигаретних фільтрів Друкарський цех

 

Машиніст фільтроробних машин Машиніст-регуповальник Друкар друкарсько-висікального ав­томата Різальник паперу і картону Фарботер Приймальник-здавальник харчової продукції Чистильник устаткування Пресувальник-формувальник

 

Середньої точності Теж

Малої точності Теж

 

IV IV

IV IV V

V V V

 

в в

в в в

в в в

 

400 400

400 400

 

200/150 400/150

200/150 200/150 150/100

150/100 150/100 150/100

 

Склад паперових і тарних матері­алів

Склад готової продукції і експеди­ція

 

Приймальник-здавальник харчової продукції Транспортувальник Приймальник-здавальник харчової продукції Підсобний робітник Транспортувальник

 

Груба (дуже малої точності)

Малої точності Груба (дуже малої точності) Теж

 

V VI

V VI VI

 

в в

в в в

 

-

 

150/100 150/75

150/100 150/75 150/75

 

Продовження додатка З

1

 

І 2

 

І 3

 І 6

 

| 7

 

Тарна майстерня

 

Маштіст зшивальної машини Пресувальник рядна з-під тютюну

 

Середньої точності Малої точності

 

ІУ+1 V

 

в в

 

750

 

300/200 150/100

 

 

 

Приймальник-здавальник харчової продукції Транспортувальні*

 

Малої точності Груба (дуже малої точності)

 

V VI

 

в

 

-

 

150/100 150/100

 

Склад неферментованої тютюнової сировини

 

Сортувальник тютюну в фермента­ційному виробництві

 

Високої точності

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Приймальник-здавальник харчової продукції

 

Малої точності

 

V

 

в

 

 

 

150/100

 

 

 

Укладальник-пакувальник Транспортувальник

 

Теж Груба (дуже малої точності)

 

V VI

 

в в

 

~

 

150/100 150/75

 

Відділення доферментаційної об­робки

 

Приймальник-здавальник харчової продукції Зволожувач тютюнової сировини

 

Малої точності Груба (дуже малої точності)

 

V VI

 

в в

 

-

 

150/100 150/75

 

Виділення ферментації

 

Сортувальник тютюну в фермента­ційному виробництві Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації Наладчик устаткування Транспортувальник Завантажник-вивантажник фермента­ційних камер

 

Високої точності

Малої точності Середньої точності Груба (дуже малої точності)

Теж

 

III

V IV VI

VI

 

в

в в

 

750/600 400

 

300/200

150/100 200/150 150/75

150/75

 

 

 

Машиніст лінії безперервної фер­ментації тютюну Слюсар-наладчик

 

Малої точності Середню? точності

 

V IV

 

в в

 

400

 

150/100 200/150

 

Відділення піотяферментаційної об­робки

\

 

Сортувальник тютюну в фермента­ційному виробництві Укладальник-пакувальник Вагар І

 

Високої точності Малої точності Середньої точності

 

III V IV

 

в в в

 

750/600 400

 

300/200 150/100 200/150

 

 

 

Штемпельник етикеток

 

Теж

 

IV

 

в

 

400

 

200/150

 

Продовження додатка З

1

 

І 2

 

І 3

 

 

 

5

 

6

 

7

 

 

 

Наладчж устаткування

 

_„_

 

IV

 

в

 

400

 

200/150

 

 

 

Транспортувальник

 

Груба (дуже малої точності)

 

VI

 

-

 

-

 

150/75

 

Відділення 25-денного відлежуван­ня, відділення старіння

 

Складач вагонних партій тютюну

 

Загальне спостереження за харак­тером виробничого процесу: періодичне

 

VIII

 

б

 

 

 

50/20

 

Склад готової продукції

 

Транспортувальна Транспортувальник Підсобний робітник

 

Груба (дуже малої точності) Теж

 

VI VI VI

 

-

 

_

 

150/75 150/75 150/75

 

 

 

Приймальник-здавальник харчової продукції

 

Малої точності

 

V

 

в

 

_

 

150/100

 

 

 

Просіювач фарматури і відходів Укладальник-пакувальник

 

Теж

 

V V

 

в в

  

150/100 150/100

 

Склад тарних матеріалів

 

Приймальник-здавальник харчової продукції

 

- _»_

 

V

 

в

 

-

 

150/100

 

Виробництво гофротари

 

Пресувальник рядна з-під тютюну Різальник паперу і картону Намотувальник основ Клеєвар Машиніст гофрувального агрегату Сушильник картоноробної машини

 

Середньої точності Малої точності Середньої точності Теж Середньої точності

 

V IV V IV IV IV

 

в в в в в в

 

400

400 400 400

 

150/100 200/150 150/100 200/150 200/150 200/150

 

 

 

Машиніст друкарсько-висікального агрегату

 

-•'-

 

IV

 

в

 

400

 

200/150

 

 

 

Машиніст висікально-штампувальної машини Машиніст зшивальної машини Пресувальник відходів Наладчик устаткування Водій електронавантажувача

 

_»_

 

IV ІУ+1 ' IV IV IV

 

в в в в в

 

400 750 400 400 400

 

200/150 300/200 200/150 200/150 200/150

 

 

 

Прибиральник виробничих при-мщень

 

Малої точності

 

V

 

в

 

-

 

150/100

 

Продовження додатка З

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

2. Допоміжн

 

е виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склади оліфи,масел, фарб.лаків

 

Комірник Вантажник

 

Періодичне спостереження за пере­бігом виробничого процесу при пе­ріодичному перебуванні людей у приміщенні

 

VIII

 

в

 

-

 

30/10

 

Склад пально-мастильних матеріалів

 

Комірник

Вантажник

 

Теж

 

VIII

 

в

 

-

 

30/10

 

Склад ЛЗР та ПР

 

Комірник Вантажник Комірник

 

~"~

 

VIII

 

в

 

~

 

30/10

 

Склад паперу, картону тощо

 

Вантажник

 

Періодичне спостереження за пере­бігом виробничого процесу при пе­ріодичному перебуванні людей у приміщенні

 

III

 

в

 

 

 

30/10

 

Механічні майстерні

 

Слюсар-ремонтник, фрезеруваль­ник, токар, верстатник широкого профілю, стругальник, мідник, гра­вірувальник, свердлувальник

 

Високої точності

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Жерстяницька майстерня

 

Жерстяник, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції і кондиціювання

 

Теж

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Електроремонтна майстерня

 

Електромонтер з ремонту та обслу­говування електрообладнання

 

_„_

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Слюсар-електрик з ремонту елект­рообладнання

 

_„_

 

III

 

 

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Електромеханік з обслуговування ліфтів

 

_,._

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Обмотувальник елементів електрич­них машин

 

-•-

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Продовження додатка З

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Майстерня ремонту КВП і А

 

Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

 

Високої точності

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Наладчик контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

 

Теж

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Столярно-будівельна майстерня

 

Столяр будівельний, тесляр, плиточ-ник-облицювальник, покрівельник сталевих покрівель, маляр, штука­тур, муляр

 

 

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Тарний цех Картонажний цех

 

Складальник виробів з деревини, контролер деревообробного вироб­ництва Машиніст зшивальних машин

 

_»_

 

III III

 

в в

 

750/600 750/600

 

300/200 300/200

 

 

 

Різальник паперу, картону та целю­лози

 

_.._

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Машиніст зшивальної машини

 

— "—

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Машиніст висікально-штампувальної машини, клеїльник паперу, картону та виробів з них, картонажник, мо­дельєр коробок, пресувальник кар­тонних виробів, клеєвар

 

Високої точності

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

 

 

Складальник паперових виробів, клеєвар

 

Теж

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Кузня Зварювальне виділення

 

Коваль ручного кування Коваль на молотах та пресах Електрогазозварник Електрозварник ручного зварювання

 

 

 

III III III III

 

в в в в

 

750/600 750/600 750/600 750/600

 

300/200 300/200 300/200 300/200

 

 

 

Електрозварник на автоматичних та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літографія

 

напівавтоматичних машинах Копіювальник друкарських форм Ретушер

 

_"_

Високої точності Теж

 

III III III

 

в в в

 

750/600 750/600 750/600

 

300/200 300/200 300/200

 

Продовження додатка З

1

 

2

 

3

 

 

 

5

 

6

 

7

 

 

 

Шліфувальник літосфсетних форм Монтажист Друкар

 

_«_

 

III III III

 

в в в

 

750/600 750/600 750/600

 

300/200 300/200 300/200

 

 

 

Оператор копіювальних та розмно­жувальних машин Машиніст різальних машин

 

_«_

 

III III

 

в в

 

750/600 750/600

 

300/200 300/200

 

 

 

Наладчик поліграфічного устатку-Препараторник

 

)(

 

III III

 

в

в

 

750/600 750/600

 

300/200 300/200

 

 

 

Приймальник на машинах та агре­гатах

 

_„_

 

III

 

в

 

750/600

 

300/200

 

Холодильна станція Котельна

 

Машиніст холодильних установок Апаратник хімводоочишення Ізолювальник Оператор котельної

 

_«_ Високої точності Теж

 

III III III III

 

в в в в

 

750/600 750/600 750/600 750/600

 

300/200 300/200 300/200 300/200

 

Транспортний цех

 

Монтажник технологічних трубо­проводів Водій автомобіля Водій навантажувача Машиніст кранів

 

Малої точності Теж

 

III

V V V

 

в в в в

 

750/600

 

300/200 150/100 150/100 150/100

 

 

 

Приймальник-здавальН'К вантажу та багажу

 

-••-

 

V

 

в

 

_

 

150/100

 

 

 

Підсобний робітник, слюсар з ре­монту та обслуговування вантажних машин

 

_

 

V

 

в

 

 

 

150/100

 

 

 

Стропальник Слюсар з ремонту автомашин

 

І»І

 

V V

 

в в

 

^

 

150/100 150/100

 

Зарядна акумуляторна

 

Акумуляторник

 

Періодичне спостереження за пере­бігом виробничого процесу при пе­ріодичному перебуванні людей у примщенні

 

VIII

 

в

 

 

 

30/10

 

Примітки:

1, Приміщення підприємств харчової промисловості відповідно до завдань зорової роботи відносяться до 1 групи приміщень СНиП ІІ-4-79, п 1 2

2 +1 - Норма освітленості підвищена на один ступінь шкали освітленості у відповідності зі СНиП ІІ-4-79 пп 4, 5в

Додаток 4

^ Перелік будівель і приміщень підприємств у тютюно­вому та тютюново-ферментаційному виробництві з установленням їх категорій щодо вибухопожежної

і пожежної небезпеки, а також класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон згідно з ПУЕ


Найменування приміщень (цехів, відділень, дільниць) і будинків

 

Характека речовин і матеріалів, що знаходяться у приміщенні (а також умови технологічних процесів), за властивостями яких визначаються категорії приміщень і класи зон


категорія приміщень

 

класи зон згідно з ПУЕ

 

Примітка

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
^ 1.1. ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦІЙНІ ПІДПРИЕМСТВА

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Відділення дофермен-таційноі обробки тютюну

 

Тверді горючі речови­ні

 

В

 

П-ІІа

 

1.1.2.Відділення ферментації

 

Теж

 

В

 

П-ІІа

 

1.1.3.Вщціпення післяфермен-таційноі обробки тютюну

 

_»_

 

В

 

П-ІІа

 

1.1 АВІдділення старіння і 25-денного відлежування

 

Тверді горючі речови­ни

 

В

 

П-ІІа

 

1.1.5.Відділення фарматуроо-чистки

 

Теж

 

В

 

П-ІІа

 

1.1. 6. Відділення обезпилю­вання тари

 

-»-

 

В

 

П-ІІа

 

 

 

^ 1.2. ТЮТЮНОВІ ФАБР

 

ики

 

 

 

1.2.1. Тютюновий цех

 

Тверді горючі речови­на

 

в

 

П-ІІа

 

1.2.2.Цигарковий цех 1.2.3.Сигаретний цех 1.2.4.Друкарський цех

 

Теж

 

в в в

 

П-ІІ П-ІІ П-ІІа

 

1 .2.5.Коробочне,бобінорі-зальне і паперорізальне відділення

 

н

 

в

 

П-ІІа

 

1.2.6. Приміщення для зби­рання макулатури

 

_.._

 

в

 

П-ІІа

 

1.2.7.Приміщення для сушін­ня рядна

 

_»_

 

в

 

П-ІІа

 

1.2.8.Приміщення переробки виходів

 

Тверді горючі речови­ни

 

в

 

П-ІІ

 

1.2.9.Приміщення рукавних фшьтрівдиклонів і збирання пилу

 

Теж

 

в

 

П-ІІ

 


9064189638835367.html
9064267397624692.html
9064420421141328.html
9064480619456428.html
9064652654032095.html