Глава 16 - Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 ) ( Вводиться в дію Постановою Верховної...

Глава 16

^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені

розглядати справи про адміністративні

правопорушення


Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах

сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

( Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону

N 244/94-ВР від 15.11.94 ) 3) районними, районними у місті,

міськими чи міськрайонними, районними в містах комісіями в справах

неповнолітніх;

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними

судами (суддями);

5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та

іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те

цим Кодексом.

( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР

від 15.11.94, N 2342-III від 05.04.2001 )


Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених

розглядати справи про адміністративні

правопорушення


Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,

селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні

правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання

інших органів (посадових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді

районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи

внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені

органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні

правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.

( Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР

від 15.11.94; N 2342-III від 05.04.2001 )


Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів,

уповноважених розглядати справи про

адміністративні правопорушення


Адміністративні комісії утворюються відповідними органами

місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,

відповідального секретаря, а також членів комісії. В

адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є

посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок

діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та

іншими законодавчими актами України.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у

містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її

виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених

розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також

порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами

України.

( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР

від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III від 05.04.2001 )


Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів


Адміністративні комісії мають право розглядати справи про

адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини

членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,

міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального

складу виконавчого комітету.

Правомочність засідань інших колегіальних органів,

уповноважених розглядати справи про адміністративні

правопорушення, встановлюється законодавством України.

( Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР

від 15.11.94, N 2342-III від 05.04.2001 )


Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають

справи про адміністративні правопорушення


посадові особи, уповноважені розглядати справи про

адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні

стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм

повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у

пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про

адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР

від 15.11.94, N 2342-III від 05.04.2001 )


Глава 17

^ ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


Стаття 218. Адміністративні комісії


Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені

статтями 45, 46, 92, 92-1, 99, 103-1 - 105, частинами першою,

третьою, четвертою і п'ятою статті 111 (за порушення, вчинені на

аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України,

поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею

136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями

138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтею 159,

статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею

179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб,

які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1,

частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189,

189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,

селищних рад розглядають справи про адміністративні

правопорушення, передбачені статтями 92, 92-1, статтею 99 (коли

правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,

статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),

статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 159, статтею 175-1 (за

порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної

сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім

справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),

частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182,

статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

( Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону

N 2342-III від 05.04.2001 )

( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11

від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,

N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від

12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87,

N 4452-11 від 21.08.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7542-11 від

19.05.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 8918-11 від 07.07.92,

N 1369-12 від 29.07.91; Законами N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12

від 07.07.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 3785-12 від 23.12.93,

N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4044-12 від

25.02.94, N 84/94-ВР від 05.07.94, N 209/94-ВР від 14.10.94,

N 64/95-ВР від 15.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 296/95-ВР від

11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96,

N 386/96-ВР від 01.10.96, 497/96-ВР від 14.11.96, N 308/97-ВР від

04.06.97; N 352-XIV від 23.12.98, N 998-XIV від 16.07.99,

N 1969-III від 21.09.2000, N 2342-III від 05.04.2001, N 2360-III

Від 05.04.2001, N 2550-III від 21.06.2001, N 2888-III

ід 13.12.2001, N 548-IV від 20.02.2003, N 1745-IV від 03.06.2004,

N 2598-IV від 31.05.2005, N 2899-IV від 22.09.2005 )


Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських

рад


Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені

статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),

статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,

вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо

батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною

четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,

186-1.

( Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11

від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,

N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від

12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,

N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від

06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III

від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із

Законами N 1745-IV від 03.06.2004, N 2899-IV від 22.09.2005)


Стаття 220. ( Стаття 220 виключена на підставі Закону

N 244/94-ВР від 15.11.94 )

Комісії в справах неповнолітніх


Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні, районні у

містах комісії в справах неповнолітніх розглядають справи про

адміністративні правопорушення неповнолітніх, крім справ про

правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу. Справи про

правопорушення, передбачені статтями 51, 121-127, частинами першою

і другою статті 130, частинами першою і другою статті 131,

статтями 173, 174, 190-195 цього Кодексу, розглядаються ними лише

в тих випадках, коли орган (посадова особа), до якого надійшла

справа про зазначені правопорушення, передає справу на розгляд цих

комісій. Комісії в справах неповнолітніх розглядають також справи

щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють, про

адміністративні правопорушення, передбачені статтею 180, частинами

першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 184 цього Кодексу.

( Стаття 220 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11

від 29.05.85, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91 )


( Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III

від 05.04.2001 )


Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні

суди (судді)


Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних

судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,

передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1

- 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2,

частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 85-1,

88 - 88-2, 90, 91, 96-1, 98, 101-103, частиною першою статті

106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, статтями

121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частиною третьою

статті 133, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею

155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями

160, 160-2, 162, 163 - 163-4, 164, 164-3, 164-5 - 164-14, 166-1

- 166-4, 166-7 - 166-10, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою

статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181,

частиною другою статті 182, статтями 184 - 185-11, 186-2, 186-4 -

188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, частиною

першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-6,

частиною першою статті 203, статтями 204 - 206-1, 212-2, 212-3,

212-4, 212-5, 212-6 цього Кодексу, а також справи про

адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від

шістнадцяти до вісімнадцяти років.

( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11

від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87, N

6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від

27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N

8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від

04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12

від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від

25.06.91, N 2857-12 від 15.12.92, N 2992-12 від 04.02.93, N

3039-12 від 03.03.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від

11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94, N

179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від

19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N

210/95-ВР від 02.06.95, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 386/96-ВР від

01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98,

N 352-XIV від 23.12.98, N 812-XIV від 02.07.99, N 998-XIV

від 16.07.99, N 1080-XIV від 21.09.99, N 1381-XIV від 13.01.2000,

N 1587-III від 23.03.2000, N 1685-III від 20.04.2000, N 1744-III

від 18.05.2000, N 1969-III від 21.09.2000, N 1986-III від 21.09.2000, N 2056-III від 19.10.2000, N 2114-III від 16.11.2000, N 2247-III

від 18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III від 05.04.2001,

із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III від 05.04.2001,

N 2359-III від 05.04.2001, N 2550-III від 21.06.2001, N 2703-III

від 20.09.2001, N 2747-III від 04.10.2001, N 2787-III від 15.11.2001,

N 2953-III від 17.01.2002, N 249-IV від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV від 20.02.2003, N 666-IV від 03.04.2003,

N 676-IV від 03.04.2003, N 749-IV від 15.05.2003, N 759-IV від 15.05.2003, N 1122-IV від 11.07.2003), N 1128-IV від 11.07.2003,

N 1299-IV від 20.11.2003, N 1703-IV від 11.05.2004, N 1745-IV

від 03.06.2004, N 2188-IV від 18.11.2004, N 2247-IV від 16.12.2004,

N 2322-IV від 12.01.2005, N 2635-IV від 02.06.2005, N 2806-IV

від 06.09.2005, N 2899-IV від 22.09.2005, N 3078-IV від 15.11.2005,

N 3201-IV від 15.12.2005 )


Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)


Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі

адміністративні правопорушення: про порушення громадського

порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього

руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил

користування засобами транспорту, правил, спрямованих на

забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про

незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших

паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, частина

друга статті 106-1, частини перша, друга, третя і четверта статті

109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша

статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша

і друга статті 119, статті 122-3, 124-1 - 128-1, частини перша і

друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і

п'ята статті 133, частина друга статті 135, стаття 136 (за

винятком порушень на автомобільному транспорті), статті 137, 139,

140, 161, 164-4, 173, статтею 175-1 (за винятком порушень,

вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга

статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати

справи про адміністративні правопорушення і накладати

адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною

першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,

другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110, 111,

частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею

116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою

статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною

другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на

автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,

173, статтею 203 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх

справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень,

вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,

селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і

другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього

Кодексу - начальники або заступники начальників районних, міських,

районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами

першою, другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110,

111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,

статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і

другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім

того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,

передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього

Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено

нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що

накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може

перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною

першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у

місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,

міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті

178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники

начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів

внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у

містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень

міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за

правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та

другою статті 178 цього Кодексу, - також дільничні інспектори

(старші дільничні інспектори) міліції;

( Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222

виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001 )

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями

121-1, 122-3, 124-1, частинами першою і другою статті 126,

частинами третьою і четвертою статті 127, статтями 128, 128-1,

частинами першою і другою статті 129, частиною четвертою статті

133, статтями 139, 140 цього Кодексу, - начальник або заступник

начальника відділення (відділу, управління, Головного управління)

Державної автомобільної інспекції, начальник або заступник

начальника відділу (управління, Головного управління) дорожньої

міліції, командир або заступник командира окремого підрозділу

дорожньо-патрульної служби. В разі відсутності у районному,

міському, районному у місті відділі внутрішніх справ відділення

(відділу) Державної автомобільної інспекції зазначені справи

розглядаються начальником або заступником начальника відділу

внутрішніх справ. У розгляді таких справ можуть брати участь

представники трудових колективів і громадських організацій;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею

125, частиною третьою статті 126, частинами першою і другою статті

127 цього Кодексу, - працівники Державної автомобільної інспекції,

які мають спеціальні звання.

( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11

від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86,

N 3282-11 від 19.12.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від

12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 7542-11 від 19.05.89,

N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12

від 23.12.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 155/94-ВР від 29.07.94,

N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 296/95-ВР від

11.07.95, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 398/96-ВР від 02.10.96,

N 55/97-ВР від 07.02.97, N 812-XIV від 02.07.99, N 1744-III

від 18.05.2000, N 2247-III від 18.01.2001, N 2342-III від 05.04.2001, N 2350-III від 05.04.2001, N 1299-IV від 20.11.2003, N 2247-IV

від 16.12.2004, N 2899-IV від 22.09.2005 )


Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України


Органи Державної прикордонної служби України розглядають

справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням

прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний

кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства

правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її

територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна

перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу

(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207).


Від імені органів Державної прикордонної служби України

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати

адміністративні стягнення мають право:


начальники органів охорони державного кордону та Морської

охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;


керівники підрозділів органів охорони державного кордону та

Морської охорони Державної прикордонної служби України, які

безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону

України.

( Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV

від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1299-IV від 20.11.2003 )


9046288818523376.html
9046350977857328.html
9046436693689842.html
9046509380272462.html
9046550912707864.html